Program zapewnienia i poprawy jakości – przykład dobrej praktyki

Ministerstwo Finansów opublikowało prezentację dotyczącą programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.
Więcej »


Biuletyn Nr 2 (7)/2013 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Finansów wydało kolejny numer Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Więcej »


Promocja standardów kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało prezentację dotyczącą promocji standardów kontroli zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Więcej »


Biuletyn Nr 1 (6)/2013 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Finansów wydało kolejny numer Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.
Więcej »


Harmonogram szkoleń w Kalinówce Kościelnej

Ruszają kolejne szkolenia w ramach projektu Więcej »


Dokumenty Kontroli Zarządczej Sądu Okręgowego w Białymstoku

Wiele instytucji umieszcza na swoich stronach internetowych plany i sprawozdania z realizacji Kontroli Zarządczej.
Więcej »


CGAP – zakończenie szkoleń

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem realizacji szkolenia zawodowego CGAP 1 czerwca 2013 serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom Projektu za aktywny udział w szkoleniu.
Więcej »


Sukcesy i porażki Kontroli Zarządczej

W Najwyższej Izbie Kontroli odbyła się debata o sukcesach i porażkach Kontroli Zarządczej
Więcej »


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej NFZ za 2012 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok.
Więcej »


Sprawozdanie z realizacji działań Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku

Komitet Audytu opublikował sprawozdanie z realizacji swych działań w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w roku 2012.
Więcej »